حلقه صالحین رضوان

۱۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۳
اسفند
۲۳
اسفند
۲۳
اسفند

ان شاءالله...

جلسه یازدهم حلقه رضوان در روز شنبه مورخ بیست و سوم اسفند ماه

از ساعت 16:30 الی 17:30 در مسجد شهید نواب صفوی برگزار می شود.


برنامه این هفته:

" حلقه معرفت (سی دقیقه)؛

بازی و سرگرمی (سی دقیقه) "

۱۶
اسفند

ان شاءالله...

جلسه دهم حلقه رضوان در روز شنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه

از ساعت 16:30 الی 17:30 در مسجد شهید نواب صفوی برگزار می شود.


برنامه این هفته:

" حلقه معرفت (سی دقیقه)؛

بازی و سرگرمی (سی دقیقه) "

۱۶
اسفند

ان شاءالله...

جلسه نهم حلقه رضوان در روز شنبه مورخ نهم اسفند ماه

از ساعت 16:30 الی 17:30 در مسجد شهید نواب صفوی برگزار می شود.


برنامه این هفته:

" حلقه معرفت (سی دقیقه)؛

بازی و سرگرمی (سی دقیقه) : بازی (طناب کشی) "

۰۷
اسفند

از این به بعد (تا اطلاع ثانوی) زمان جلسات

از ساعت 16:30 الی 17:30 می باشد.

۰۷
اسفند
۰۲
اسفند

ان شاءالله...

جلسه هشتم حلقه رضوان در روز شنبه مورخ دوم اسفند ماه

از ساعت 16:30 الی 17:30 در مسجد شهید نواب صفوی برگزار می شود.


برنامه این هفته:

" حلقه معرفت (سی دقیقه)؛

بازی و سرگرمی (سی دقیقه) "

۰۲
اسفند
۰۲
اسفند

ان شاءالله...

جلسه هفتم حلقه رضوان در روز شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه

از ساعت 16 الی 17 در مسجد شهید نواب صفوی برگزار می شود.


برنامه این هفته:

" حلقه معرفت (سی دقیقه)؛

بازی و سرگرمی (سی دقیقه) : بازی چشمک "